Verenigingsmanager DACT

datum: 03/03/2022

Vacature verenigingsmanager DACT 15-20 uur per week.

Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT), is dé beroepsvereniging voor (corporate) treasurers en treasury professionals in Nederland en telt circa 660 leden, werkzaam bij multinationals, grote en middelgrote ondernemingen maar ook bij de overheid en non profit-organisaties. DACT bevordert als beroepsvereniging de professionele ontwikkeling van de leden, biedt een netwerk waarbinnen treasury professionals zich met elkaar verbonden voelen en faciliteert een platform voor de uitwisseling van informatie en verdieping van kennis. Bekijk onze website voor meer informatie. 

Inhoud van de functie

 • Je bent een verbindende schakel en treedt op als klankbord en sparringpartner voor bestuur, leden, partners en andere stakeholders van DACT met betrekking tot bestuurs-, beleids- en verenigingsaangelegenheden.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en invulling van het functioneren als beroepsvereniging en het realiseren van de verenigingsdoelen.
 • Je denkt mee over bestuurlijke en strategische vraagstukken en vertaalt deze in een strategisch jaarplan voor de vereniging.
 • Je initieert en stelt samen met bestuur een activiteiten- en opleidingsplan op. Je creëert draagvlak bij de leden, partners en andere stakeholders en speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid en -activiteiten, waaronder het Permanent Educatie Programma.
 • Als verenigingsmanager treedt je tevens op als bestuurssecretaris. Je rapporteert aan het bestuur.
 • Je plant beleids- en strategiesessies met het bestuur en raad van advies. Je stuurt inhoudelijk en qua proces op de voorbereiding van deze vergaderingen en houdt oog op het gewenste niveau van besluitvorming. Je draagt zorg voor de afgesproken follow up in tijd en concrete acties.
 • Je zorgt voor de uitvoering en bewaking van juiste en tijdige procedures op gebied van governance en overige regelgeving (statuten, huishoudelijk reglement, algemene voorwaarden etc.) in samenwerking met de legal partners van
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse Treasury Beurs, de Treasury Award en andere speciale projecten.
 • Je zorgt voor de totstandkoming en inzet van de juiste communicatiemiddelen zoals uitnodigingen, jaarverslagen, ledenberichten, etc. en de inhoudelijke content van de website.
 • Je stelt samen met de penningmeester een begroting op en bent verantwoordelijke voor de financiële planning en budgetbewaking van events en projecten. Daarnaast heb je een actieve rol in het werven van fondsen.
 • Je bent verantwoordelijk voor contractmanagement, leden- en financiële administratie inclusief credit management.
 • In deze functie word je ondersteund door een secretariaats- en eventbureau. De boekhouding is uitbesteed aan een accountantskantoor. Je stuurt de werkzaamheden van het secretariaat, accountant en eventmanager Treasury Beurs aan.

 

Competenties voor deze functie

Analytisch sterk, resultaatgericht, besluitvaardig, communicatief sterk, goed in netwerken en organisatiesensitief. Je beschikt over een natuurlijke autoriteit.

 Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau: combinatie van strategisch denken en zelf uitvoeren
 • Kennis van financiering en in het bijzonder treasury is een pré.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring.
 • Ervaring met projectmatig werken en advisering
 • Ervaring met financiële verantwoording, beleidskeuzes en begroten
 • Sterk in organiseren & plannen, overzicht bewaken en samenhang zien.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels)
 • Je beweegt je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

 

Tijdsbesteding

De functie is voor gemiddeld 15 per week, afhankelijk van de planning van met name de grote evenementen. In de regel is het drukker in het voorjaar en is de zomer periode erg rustig.

Je werkt op basis van een ZZP-contract en voornamelijk vanuit huis.

 

Lijkt je het wat?

Bij de werving en selectie laat DACT zich bijstaan door Financial Assets Executive Search. Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan Dolf de Haan, dh@financialassets.nl.

Of neem gerust even contact op 06 270 93 913

Voor meer informatie over de DACT: zie www.dact.nl . Voor specifieke informatie over de functie kun je bellen met DACT, Erika Licht, 06 537 22 646 of mailen naar erikalicht@dact.nl.

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws